updating...

THỂ LOẠI TRUYỆN: HUYỀN HUYỄN

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Đế Bá Chapter 106

Đế Bá

332.948 lượt xem
131 ngày trước
Lạn Kha Kỳ Duyên Chapter 2422

Lạn Kha Kỳ Duyên

716.507 lượt xem
10 tháng trước
Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 511.5

Ngạo Thị Thiên Địa

999.239 lượt xem
19 tháng trước
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 44.2

Thôn Phệ Tinh Không

180.604 lượt xem
5 năm trước
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

89.944 lượt xem
5 năm trước
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

351.820 lượt xem
5 năm trước
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

201.309 lượt xem
5 năm trước
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 79

Phi Kiếm Vấn Đạo

89.929 lượt xem
12 tháng trước
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 456

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

1.137.255 lượt xem
9 tháng trước
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 150

Đại Khâu Giáp Sư

277.328 lượt xem
2 năm trước
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 266

Thế Giới Không Hoàn Hảo

403.025 lượt xem
24 tháng trước
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 60

Đặc Thù Truyền thuyết

96.919 lượt xem
4 năm trước
Đấu La Đại Lục Chapter 346.6

Đấu La Đại Lục

903.233 lượt xem
42 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 101

Cực Vũ Huyền Đế

226.180 lượt xem
4 năm trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 441

Đấu Phá Thương Khung

3.135.384 lượt xem
59 ngày trước
Yêu Thần Ký Chapter 599

Yêu Thần Ký

2.647.940 lượt xem
3 ngày trước
Bách luyện thành thần Chapter 1195

Bách luyện thành thần

4.152.052 lượt xem
4 ngày trước