updating...

THỂ LOẠI TRUYỆN: HUYỀN HUYỄN

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Đế Bá Chapter 106

Đế Bá

332.181 lượt xem
109 ngày trước
Lạn Kha Kỳ Duyên Chapter 2422

Lạn Kha Kỳ Duyên

715.057 lượt xem
9 tháng trước
Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 511.5

Ngạo Thị Thiên Địa

996.311 lượt xem
18 tháng trước
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 44.2

Thôn Phệ Tinh Không

180.187 lượt xem
5 năm trước
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

89.655 lượt xem
5 năm trước
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

350.538 lượt xem
5 năm trước
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

200.536 lượt xem
5 năm trước
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 79

Phi Kiếm Vấn Đạo

89.439 lượt xem
11 tháng trước
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 456

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

1.134.786 lượt xem
8 tháng trước
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 150

Đại Khâu Giáp Sư

275.902 lượt xem
2 năm trước
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 266

Thế Giới Không Hoàn Hảo

400.198 lượt xem
23 tháng trước
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 60

Đặc Thù Truyền thuyết

96.638 lượt xem
3 năm trước
Đấu La Đại Lục Chapter 346.6

Đấu La Đại Lục

899.893 lượt xem
20 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 101

Cực Vũ Huyền Đế

225.298 lượt xem
4 năm trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 441

Đấu Phá Thương Khung

3.131.686 lượt xem
37 ngày trước
Yêu Thần Ký Chapter 595

Yêu Thần Ký

2.642.373 lượt xem
4 ngày trước
Bách luyện thành thần Chapter 1189

Bách luyện thành thần

4.145.026 lượt xem
3 ngày trước