Thể loại có đề cập đến vấn đề nhạy cảm, chỉ dành cho tuổi 17+

THỂ LOẠI TRUYỆN: ADULT

Thể loại có đề cập đến vấn đề nhạy cảm, chỉ dành cho tuổi 17+

TRUYỆN SÁNG TÁC

Enen no Shouboutai Chapter 304

Enen no Shouboutai

404.095 lượt xem
24 tháng trước
Birdcage Manor Chapter 21

Birdcage Manor

4.844 lượt xem
15 tháng trước
Lý Do Kết Hôn Chapter 21.2

Lý Do Kết Hôn

2.090 lượt xem
66 ngày trước
Khóc Đi, Hay Cầu Xin Tôi Cũng Được Chapter 24

Khóc Đi, Hay Cầu Xin Tôi Cũng Được

4.978 lượt xem
130 ngày trước
Hổ Hạc Yêu Sư Lục Chapter 8

Hổ Hạc Yêu Sư Lục

2.314 lượt xem
15 tháng trước
Này Người Chồng Phản Diện, Ngài Ám Ảnh Sai Người Rồi Chapter 38

Này Người Chồng Phản Diện, Ngài Ám Ảnh Sai Người Rồi

5.316 lượt xem
54 ngày trước
Khi Tôi Bị Chú Chó Tôi Bỏ Rơi Cắn Chapter 84

Khi Tôi Bị Chú Chó Tôi Bỏ Rơi Cắn

4.810 lượt xem
149 ngày trước
Nhà Tôi Có Một Con Chuột Chapter 35

Nhà Tôi Có Một Con Chuột

12.275 lượt xem
54 ngày trước
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi Chapter 13.2

Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi

23.245 lượt xem
7 tháng trước
Quy Luật Làm Bạn Với Con Trai Chapter 58.2

Quy Luật Làm Bạn Với Con Trai

13.117 lượt xem
51 ngày trước
Hãy Để Mắt Đến Jasmine! Chapter 30

Hãy Để Mắt Đến Jasmine!

6.736 lượt xem
114 ngày trước
Người Mẹ Báo Thù Chapter 18

Người Mẹ Báo Thù

9.317 lượt xem
104 ngày trước
Card Captor Sakura Chapter 50

Card Captor Sakura

18.242 lượt xem
15 tháng trước
Tân Thế Giới Tuyệt Vời Chapter 197

Tân Thế Giới Tuyệt Vời

8.027.109 lượt xem
12 tháng trước
Space China Dress Chapter 14

Space China Dress

11.796 lượt xem
18 tháng trước
Madk Chapter 19.5

Madk

23.158 lượt xem
15 tháng trước
Nowhere Boy Chapter 28

Nowhere Boy

12.404 lượt xem
18 tháng trước
Chess Isle Chapter 15

Chess Isle

5.266 lượt xem
18 tháng trước
Let Chapter 14

Let's Fight Ghost

7.083 lượt xem
18 tháng trước
Dragon Recipe Chapter 30

Dragon Recipe

15.941 lượt xem
18 tháng trước
Aho Girl Chapter 130.1

Aho Girl

176.610 lượt xem
2 năm trước
Riki-Oh - Lực Vương Chapter 75

Riki-Oh - Lực Vương

29.341 lượt xem
15 tháng trước
100% no Kimi e Chapter 8

100% no Kimi e

3.493 lượt xem
15 tháng trước
X-Men: Magneto Testament Chapter 5

X-Men: Magneto Testament

1.593 lượt xem
15 tháng trước